Contacte

    (La seva negativa a facilitar-nos l'autorització implica la impossibilitat de tractar les seves dades amb la finalitat indicada).

    D'acord amb l'RGPD i la LOPDGDD, THE WHITE SIDE PROPERTIES SL tractarà les dades facilitades, amb la finalitat de contestar els dubtes i / o queixes plantejades a través del present formulari i facilitar la informació sol·licitada. Sempre que ens ho autoritzi prèviament, enviarem informació relacionada amb els serveis oferts per THE WHITE SIDE PROPERTIES SL. Podrà exercir, si ho desitja, els drets d'accés, rectificació, supressió, i altres reconeguts en la normativa esmentada. Per obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra política de privacitat.

    Visita mes immobles